CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn số 55/PVHTT

Thống kê thực trạng về trang phục truền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện

05/09/2019

05/09/2019

Kế hoạch số 68/KH-UBND

triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

05/09/2019

05/09/2019

Kế hoạch số 69/KH-UBND

Diều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 trên địa bàn xã

05/09/2019

05/09/2019

Báo cáo số 134/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế  - Xã hội, đảm bảo An ninh - Quốc phòng 9 tháng đầu năm. nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm 2019

05/09/2019

05/09/2019

Công văn số 87/CV-UBND

về việc giám sát, quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn xã

30/08/2019

30/08/2019

kế hoạch số 63/KH-UBND

Tổ chức phong trào thi đua " Cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách xã thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025

23/08/2019

23/08/2019

Kế hoạch số 61/KH-UBND

Thực hiện tiếp công dân

20/08/2019

20/08/2019

Kế hoạch số 59/KH-UBND

Về việc tổ chức gặp mặt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học và đạt thành tích cao trong năm học 2018-2019

14/08/2019

14/08/2019

Kế hoạch số 49/KH-UBND

Kế hoạch thu thập thông tin Cung, Cầu lao động năm 2019

11/07/2019

11/07/2019

Kế hoạch số 50/KH-UBND

Phối hợp với đơn vị Lữ đoàn PB 368 thực hiện công tác dân vận, giúp nhân dân làm nhà ở, tham gia xây dựng Nông thôn mới

11/07/2019

11/07/2019


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|