CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn số 80/CV-UBND

Tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã

28/07/2020

28/07/2020

Kế hoạch số 02/KH-UBND

tố chức vận động Hiến máu tình nguyện năm 2020 (đợt 2)

21/07/2020

21/07/2020

Báo cáo số 62/BC-UBND

Tình hình thiệt hại do nắng hạn gây ra trên các loại cây trồng trong vụ mùa 2020

02/06/2020

02/06/2020

Báo cáo số 61/BC-UBND

Tình hình công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

01/06/2020

01/06/2020

QUYẾT ĐỊNH số 156/QĐ-BCĐ

Kiện toàn Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xã Lơ Ku giai đoạn 2016-2020

22/05/2020

22/05/2020

Kế hoạch số 40/KH-UBND

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Quý II năm 2020 trên địa bàn xã Lơ Ku

18/05/2020

18/05/2020

Thông báo số 42/TB-UBND

V/v treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/05/2020)

15/05/2020

15/05/2020

Kế hoạch số 39/KH-UBND

Triển khai thực hiện việc xóa nhà tạm, nhà dột nát; làm nhà vệ sinh trên địa bàn xã năm 2020

13/05/2020

23/05/2020

Công văn số 51/CV-UBND

V/v thực hiện tái đàn, tăng đàn lợn bảo đảm an toàn sinh học trên trên địa bàn xã

04/05/2020

04/05/2020

Kế hoạch 37/KH-UBND

Năm " Dân vận khéo" 2020

04/05/2020

04/05/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|